Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor www.camping-kralovec.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.camping-kralovec.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Camping Kralovec. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Camping Královec

Op een camping verblijven veel mensen op een klein oppervlak. Iedereen heeft zo zijn eigen gewoonten, iets wat kamperen fascinerend en spannend maakt. Het betekent echter ook dat er regels noodzakelijk zijn, zodat de campinggasten elkaar niet tot last zijn. Houdt u rekening met andere gasten.


Aankomst

- Bij aankomst dient u zich te allen tijden te melden bij de receptie.
- Bij afwezigheid van personeel of bij aankomst tijdens gesloten uren van de receptie, dient u zelf ervoor te zorgen dat u zich aanmeld zodra de mogelijkheid zich daartoe aandient. 
- Als er bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op uw boeking dient u dit te melden bij aankomst.


Inschrijving en registratie

- Ieder persoon dient zich te kunnen legitimeren en te registreren.
- Geldige legitimatie zijn paspoort en of ID-kaart.
      * Rijbewijs of kopie van paspoort/ID-kaart is géén geldig legitimatiebewijs.


Tarieven & Kortingen

- Over de tarieven en kortingen kan niet onderhandeld worden. 
- U heeft recht op korting op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart/donateurspas van een organisatie waarbij Camping Královec aangesloten is. 
- U heeft geen recht op korting als u niet in bezit bent van een geldig lidmaatschapskaart/donateurspas of als Camping Královec niet aangesloten is bij een organisatie waarvan u een pasje heeft.
- U heeft recht op korting(en) op het aantal personen en het kampeermiddel.
- Er kan en wordt geen kortingen gegeven op andere prijzen, zoals Elektra, huisdieren, toeristenbelasting etc.
  * Zie camping tarieven.


Verblijf

- U dient rekening te houden met andere campinggasten. 
- Bij herhaaldelijk veroorzaken van overlast (in welke vorm dan ook) kan de eigenaar van Camping Královec uw verblijf per direct beëindigen.
- Respecteer de nachtrust welke geldt van 22:00 uur tot 06:00 uur.
- U dient uw hond, indien van toepassing, buiten het terrein aangelijnd uit te laten.
- Het is niet toegestaan om op uw eigen plek een kampvuurtje te creëren in welke vorm dan ook.
  * Bij het negeren van deze regel, neemt u het risico dat u verantwoordelijk gehouden kan worden voor de door u toegebrachte schade.
- BBQ is op de camping toegestaan. Bij gebruik stellen wij het opprijs dat u uw plaats schoon en groen achterlaat.
- Bij herhaaldelijk en/of bewust negeren van de opgelegde regels, kan de eigenaar van Camping Královec uw verblijfsduur per direct beëindigen.
 * Ook kan de eigenaar van Camping Královec het gehele verblijfsduur in rekening brengen indien er sprake is van vroegtijdige beëindiging van het verblijf.


Vertrek

- Bij vertrek dient u uw kampeerplaats schoon achter te laten.
- U dient uw afval bij vertrek in de daarvoor bestemde afvalbakken gesorteerd te deponeren.
 * Bij opzettelijk negeren van milieubewust scheiden van uw afval, kan er extra afvalverwerkingskosten in rekening worden gebracht!


Aansprakelijkheid

- Camping Královec kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegebrachte schade door u of andere campinggasten aan uw of andermans eigendommen.


Huurovereenkomst

- U dient tijdig te reserveren als u gebruik wilt maken van een huurobject (huurcaravan).
- Bij toegebrachte schade door de huurder worden extra (reparatie-)kosten in rekening gebracht.


Betalingen en Betalingsvoorwaarden

- U dient zelf verantwoordelijk te zijn voor uw (aan-)betalingen.
- Alle kosten worden in lokale valuta (CZK) berekend en of in rekening gebracht.
- Betalingen in een andere valuta (€uro, Zloty e.d.) kunnen extra kosten in rekening gebracht worden m.b.t. inwisselkosten.


Annulering

- Bij annulering van uw reservering dient u dit tijdig te melden bij Camping Královec.
- Camping Královec kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen terugstorten van reserveringskosten/aanbetalingen.
- U dient zelf een reisverzeking/annuleringsverzekering af te sluiten.

Belangrijk
Annulering door de campinghouder: De campinghouder kan voor het begin van de verhuurperiode op het contract/reservering terugkomen, wanneer er sprake is van ernstige onvoorziene schade aan het te huren object, waardoor het gehuurde object niet meer beschikbaar is. In dit geval worden de reeds gedane betalingen naar u teruggeboekt. De campinghouder is verplicht om u z.s.m. op de hoogte te stellen van de niet-beschikbaarheid van het object. Mocht u zich ondanks deze annuleringsmelding nadrukkelijk tegen de campinghouder keren, andere personen in gevaar brengen of het huurobject tegen de reservering in, in gebruik nemen, dan behoudt de campinghouder het recht de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen. De hieruit ontstane schade wordt op rekening van de gast gezet. De door de campinghouder uitgespaarde kosten worden in ieder geval in mindering gebracht.


Afval en chemisch toillet

- Tijdens uw verblijf dient u uw kampeerplaats schoon te houden.
- U dient uw afval tijdens uw verblijf en bij vertrek in de daarvoor bestemde afvalbakken gesorteerd te deponeren.
- Het is niet toegestaan om chemische afvalstoffen (in vloeibare of vaste vorm) te lozen.

 * Camping Královec werkt met een biologische en zelfregulerende septictank. Schadelijke stoffen kunnen niet alleen schadelijk zijn voor het milieu.
 * Bij het opzettelijk negeren van milieubewust scheiden van uw afval, kan er extra afvalverwerkingskosten inrekening worden gebracht!
 * Bij het bewust negeren m.b.t. het lozen van chemische stoffen, kan er een boete opgelegd worden van .50.000 Kč.
 * Bij het bewust negeren m.b.t. het lozen van chemische stoffen, zal er aangifte gedaan worden wegens milieuverontreiniging en de daarbij komende kosten zullen worden verhaald bij de veroorzaker.
 * Een beter milieu begint bij uzelf.


- Bij herhaaldelijk en/of bewust negeren van de opgelegde regels, kan de eigenaar van Camping Královec uw verblijfsduur per direct beëindigen.
 * Ook kan de eigenaar van Camping Královec het gehele verblijfsduur in rekening brengen indien er sprake is van vervroegte beëindiging van het verblijf.


Online reserveren.

- Gegevens die worden gevraagd bij het online reserveren worden uitsluitend gebruikt om u beter van dienst te kunnen zijn.
- De gevraagde gegevens zullen nooit worden doorverkocht aan derden.
- Camping Kralovec is niet verantwoordelijk voor de gegevens die u invoert. U dient zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het juist invullen van uw gegevens.
- Foutieve gegevens kunnen aanleiden tot miscommunicatie en onbevestigde reserveringen.
- Bij online reserveren krijgt u een automatisch gegenereerde kopie van uw reservering. Krijgt u geen kopie? Dan is uw e-mail adres niet correct ingevoerd. Vul nogmaals uw gegevens in en controleer voor verzending uw gegevens.
- Uitsluitend bedoeld voor reserveringen!
- Anonieme (nummeronderdrukte) oproepen worden niet beantwoord !


Contact

- De contact-pagina is uitsluitend bedoeld om in contact te komen met Camping Královec.
- Invullen van onjuiste gegevens kan gezien worden als SPAM. Controleer voor verzending uw gegevens.
- Gegevens die u invult worden gebruikt voor verdere communicatie.
- Er worden geen gegevens doorverkocht aan derden!
- Anonieme (nummeronderdrukte) oproepen worden niet beantwoord !


Afstanden en reistijden

- Deze aanwijzingen zijn alleen bedoeld om uw reis te plannen. De omstandigheden op de weg kunnen als gevolg van wegwerkzaamheden, verkeersdrukte, het weer of andere situaties afwijken van het resultaat die op de pagina zijn weergegeven. Houd bij het plannen van uw reis daar rekening mee. Afstanden en reistijden zijn bepaald m.b.v. Google Maps, dit kan afwijken met de werkelijkheid!


Gegevens m.b.t. AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming - Europese privacywetgeving

- De gegevens die gevraagd worden, worden uitsluitend gebruikt voor aanmelding en registratie bij lokale overheden.
- Geen van alle gegevens worden langer bewaard als nodig. Deze zullen nadien worden vernietigd.
- Gegevens worden uitsluitend verzameld ter aanmelding van toeristen bij lokale overheden.
- Gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en nadien vernietigd.


Lokale overheden en administratie
- Gegevens die worden opgenomen in onze administratie zijn uitsluitend bedoeld voor:
 * Vreemdelingen-/ Politie: Ter aanmelding en registratie van toeristen
 * Gemeente: Ter afdraging toeristenbelasting op basis van gegevens.
 * Statistische doeleinden: De gegevens worden verzamelt en overhandigt aan de lokale autoriteiten welke ons verplicht deze gegevens aan hun over te dragen.
 * Bedrijfsadministratie: Deze informaties wordt alleen gebruikt ter overhandiging aan lokale autoriteiten en voor eigen statistische doeleinden. Zie hierboven.
   * Gegevens worden niet langer bewaard dan dat de Tsjechische overheid ons verplicht (7 jaar).

Gevraagde gegevens:
- Naam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Geboorteplaats
- Geboorte datum
- Geboorteland / land van herkomst
- Nationaliteit
- Paspoort/ID nummer
- Kenteken voertuig(en)
- Verblijfsduur op de accommodatie
- Telefoonnummer
Privacyverklaring.
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens.
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics.
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media (Facebook, Google (Youtube, Google Maps) en andere platformen)
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Google producten. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Google producten zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Google producten (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Gebruik van cookies.
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet.
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: info @ camping-kralovec.com

Aanpassen privacy statement.
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Algemeen


U bent bezoeker: 606463

Weer in Královec


Valuta omrekenen


Informatie


Královec 68
542 03 Královec
   
+420 722 515 806
info(a)camping-kralovec.com
   
Reg No: 27665186
Vat ID: CZ27665186
   
50º40’36.3”N / 15º58’07.4”E
  50.676838, 15.968722
   
ATLANTIS RECREATIONS s.r.o.
(Handelsregister van de Arrondissementsrechtbank in Hradec Králové, sectie C, File No. 23548)