Disclaimer

Disclaimer voor www.camping-kralovec.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.camping-kralovec.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Camping Královec. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Versie 01, datum 01/12/2017


Gebruik van de website www.camping-kralovec.com

De informatie die wordt getoond op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. U kunt aan de getoonde informatie geen rechten ontlenen. Ook is het niet mogelijk aanspraken, contracten of overeenkomsten te claimen op basis van de aan u getoonde informatie en/of door het gebruiken van deze website. Wij proberen uitsluitend informatie te tonen die afkomstig is uit betrouwbare bronnen. Toch kunnen wij u niet garanderen dat de getoonde informatie op www.camping-kralovec.com betrouwbaar, juist en/of actueel is. Daarnaast kunnen wij u niet garanderen dat de website www.camping-kralovec.com altijd correct werkt of vrij is van virussen.

Atlantis Recreations S.R.O. probeert zo zorgvuldig mogelijk de juistheid van de informatie te waarborgen. Regelmatig worden wijzigingen of aanvullingen in de getoonde informatie aangebracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten op www.camping-kralovec.com worden gepubliceerd.


Intellectueel eigendom

De getoonde informatie op deze website behoort toe aan Atlantis Recreations S.R.O. gevestigd te Královec, CZ. U kunt gratis gebruik maken van deze informatie zolang u deze niet kopieert of anderszins gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Atlantis Recreations S.R.O. Dit geldt voor al het tekstmateriaal en beeldmateriaal.

<< U kunt gratis gebruik maken van alle informatie dat wordt getoond, zolang u het niet zolang u het niet kopieert, reproduceert, herdistribueert of voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atlantis Recreations S.R.O. >>


Informatie van derden

Op deze website worden links, tekst- en beeldmaterialen gebruikt die afkomstig zijn van derden. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten en onjuistheden in dit materiaal. Ook kunt u geen claims leggen op Atlantis Recreations S.R.O. naar aanleiding van gebruik van dit materiaal van derden. De inhoud van dit materiaal is door Atlantis Recreations S.R.O. niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Het gebruik van deze inhoud is voor eigen risico.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de website en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.


Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is uitsluitend het Europees / Internationaal recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissementsdistrict waarbinnen Atlantis Recreations S.R.O. valt.

Algemeen


U bent bezoeker: 594459

Weer in Královec


Valuta omrekenen


Informatie


Královec 68
542 03 Královec
   
+420 722 515 806
info(a)camping-kralovec.com
   
Reg No: 27665186
Vat ID: CZ27665186
   
50º40’36.3”N / 15º58’07.4”E
  50.676838, 15.968722
   
ATLANTIS RECREATIONS s.r.o.
(Handelsregister van de Arrondissementsrechtbank in Hradec Králové, sectie C, File No. 23548)